Kurs


Vi kan bistå med kursing på flere områder som for eksempel spesifikke produkt, grunnleggende kunnskap om maskinvare og mer avanserte funksjoner og applikasjoner. På denne siden finner du eksempler på innholdet i kurs vi tilbyr. Her er det mulighet til å skreddersy kursing til deres behov.

i500

Lenze x500

Igangkjøring
Keypad, PC: EASY
starter, Start/Stop oppførsel, Motorkontroll: VFC, SLVC, Servo Control

Service-Feilsøking
Keypad, PC: EASY Starter

Applikasjon
I/O Oppsett, PID Oppsett

Annet: Dynamisk stopp uten ekstra komponenter, hold motor stille med og uten mekanisk brems, oppdag
tap av last, temperatur og utnyttelsesgrad.

Tid: 1 dag

i550 er en allsidig frekvensomformer som kan settes sammen på akkurat den måten du måtte ønske.

Her er det mulighet for å kneppe på og av flere diagnoseadaptere, velge kontrollkort med bus-løsning som passer ditt system eller styre den helt stand-alone via I/O.

Kursing kan innebære oppsett og igangkjøring, service og feilsøking i tillegg til å gå gjennom applikasjoner som er av interesse for dere.

8400

Lenze x500

Igangkjøring
Keypad, PC: Engineer, Start/Stop oppførsel, Motorkontroll: VF, Vector Control og Servo Control

Service-Feilsøking
Status LED, Keypad, PC: EASY Starter, PC: Engineer, Datalogging og Oscilloskop.

Applikasjon
Oppsett av speed control og andre standard applikasjoner, Funksjonsblokkprogrammering

Annet: Dynamisk stopp uten ekstra komponenter, hold motor stille med og uten mekanisk brems, temperatur og utnyttelsesgrad.

Tid: 1 dag

8400 serien består av BaseLine, StateLine, HighLine og TopLine i kabinettversjon. Andre versjoner er Motec (motor montert) og Protec (desentralisert servo).

Vi fokuserer på StateLine (og motec), HighLine og TopLine. Ser på forskjeller og muligheter med de forskjellige nivåene.

Alt som skal til for å kjøre igang enhetene gjennomgås, deretter er fokus basert på hva kursdeltakerne har forespurt

i950

Lenze x500

Dag 1:
TA Speed Control: Easy starter, parameter, internal control, control loops, oscilloscope, PLC designer, changeover and commissioning, i950 programmering, tilpassing og tillegg.
TA Table Pos (EASY Starter), igangkjøring i950 parameter, homing, limit switches, profiler, maskinparametere.

Dag 2:
Integrere med CiA 402 (i950 Base): Bruke Lenze Controller via EtherCAT
TA Table Pos (PLC Designer), changeover program, extensions.
Systemintegrasjon ved bruk av feltbus -> Master PLS
TA ElectricalGear (EASY Starter), System bus EtherCAT, koble master-slave
Data håndtering, seriell igangkjøring, backup, firmware håndtering og service, application credit konsept.

Tid: 1-2 dager

i950 er en modulær servoløsning fra Lenze. Her er det klargjort flere applikasjoner hvor du kun trenger å legge inn motordata og et fåtall parametere for å komme i gang.

Det er ogsåmulighet til å programmere enheten ved bruk av PLC designer dersom dere har behov for mer avansert logikk i applikasjonen. Her står brukeren fritt til å bruke det som finnes av IEC 61131-3 programmeringsspråk, som for eksempel Strukturert tekst.

Fokus i kurset er å komme igang med applikasjonene som er mest relevant for kursdeltakerne, og se forskjellige måter å integrere disse i sitt system. Dette innebærer stort sett en ekstern PLS.

PLS

Lenze x500

PLC Designer introduksjon
Hardware informasjon om PLS og I/O
Basics, POU, Strukturert tekst, datatyper, bibliotek, programmering.

Motion Control
EtherCAT introduksjon, i700 funksjonalitet, Fart og posisjoneringskontroll, CAM

FAST Application Software
Ferdige moduler til de vanligste applikasjonene. En god start på ethvert prosjekt. Implementering og funksjonalitet.

Andre emner: Robotikk med PLS og servoakser, HMI utvikling, Application template

Tid: 1-5 dager

PLS programmering er et meget stort område å ta. Her tar kursing utgangspunkt i nivået til kursdeltakerne.

Vi har anledning til å bistå med alt fra nybegynnernivå i programmering til avansert maskinkontroll.

Generelt bruker vi Lenze PLS, EtherCAT systembus, I/O og Lenze i700 Servoakser i opplæringen. 

Kontakt oss!


Klar til å starte ditt neste prosjekt sammen med oss? Kontakt oss på telefon eller epost!